Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA REALNYM WSPARCIEM W DRODZE DO ZATRUDNIENIA 

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 - 30-06-2020

Nr umowy: RPZP.07.02.00-32-K017/18-00